سایت شرکت سیتکس
 سیستم اتوماسیون تغذیه دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی ره
    1397/04/29  : تاریخ
آرم
ورود به سیستم
کد کاربر:  
کلمه عبور:  

قابل توجه کلیه دانشجویان جهت ورود به سیستم اتوماسیون تغذیه کد کاربری شما عدد درج شده بر روی کارت تغذیه میباشد و کلمه عبور دانشجویان جدید الورود نیز همین عدد میباشد ___________________________________________________________________________ لطفا پس از اولین ورود حتما رمز عبور خود را تغییر دهید.رمز عبور جدید حداقل 6کاراکترو شامل عدد و حرف باشد